środa, 16 listopada 2016

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy powiatów Lęborskiego i Giżyckiego

W dniu 16 listopada 2016 r. przedstawiciele władz Powiatu Lęborskiego w osobach: Teresa Ossowska - Szara Starosta Lęborski i Elżbieta Godderis Wicestarosta Lęborski wraz z przedstawicielami Powiatu Giżyckiego tj. Wacławem Stażewiczem Starostą Giżyckim i Mirosławem Drzażdżewskim Wicestarostą Giżyckim, podpisali list intencyjny w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej.

Głównym celem spotkania jest nawiązanie partnerskich stosunków, poprzez dążenie do określenia i osiągnięcia wspólnych celów na płaszczyźnie turystycznej, gospodarczej, oświatowej i kulturalnej, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu, opierając się na wymianie doświadczeń i informacji pomiędzy samorządami obu powiatów.
więcej zdjęć na:

http://www.wifot.pl/kat,178,starostwo-powiatowe-w-leborku.html